Dasar Privasi

 

Maklumat

  • Kami hanya mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk prosedur pendaftaran di laman web kami atau ketika anda mengisi borang pendaftaran di laman web ini. Maklumat yang kami kumpul adalah secara sukarela telah diserahkan oleh pelanggan kepada kami. Kami mengumpul maklumat peribadi pelanggan semasa pendaftaran akaun di laman web kami.

Butir-butir pengenalan diri

  • Butir-butir pengenalan diri anda akan digunakan untuk memproses produk pesanan anda Suaikan maklumat profil anda, penggunaan dalaman dengan keperluan mengikut undang-undang. Kemas kini status anda untuk membeli-belah dalam talian di laman web kami dan kami juga mengemaskini status pelanggan kami dengan berita-berita terkini yang kami Kemaskini/perubahan, promosi dan pelbagai acara.

Kerahsiaan

  • Dan maklumat peribadi anda seperti maklumat kad kredit, nombor akaun bank akan disimpan secara rahsia dan sulit dengan kami. Kami tidak akan berkongsi apa-apa butir-butir peribadi anda kepada pihak ketiga. Laman web kami menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk menyimpan semua maklumat pelanggan dengan selamat sepanjang masa.

Perubahan kepada dasar privasi kami

  • mempunyai hak untuk melakukan apa-apa perubahan/Kemaskini kandungan dasar privasi tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Lihat pada Laman Dasar Privasi di laman web kami.

Keselamatan

  • Adakah Laman web syarikat kami menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk menghalang butiran pengenalan diri pelanggan bocor dari pihak ketiga, pendedahan yang menyalahi undang-undang dan penggodam. Walau bagaimanapun harus diingat bahawa sebarang maklumat yang dihantar melalui Internet adalah tidak 100% dijamin selamat dan terjamin.